SMS reclame afmelden

Wilt u zich afmelden?

Ontvangt u SMS berichten van een of meerdere Sir Winston Casino vestigingen en wilt u zich hiervoor afmelden? Vul dan onderstaand formulier in. Verwerking van uw afmelding kan maximaal 14 dagen in beslag nemen, houd hier rekening mee. Omdat wij streven naar een optimale service, zou het ons helpen als u aangeeft waarom u zich wilt afmelden (dit is niet verplicht).

Afmeldformulier

Wordt gebruikt om uw afmelding te bevestigen

Menu

Menu